Angreskjema
ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester
Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen
Utfylt skjema sendes til:

Orion Postordre Norge AS, Trondheimsveien 47, 0560 Oslo - Org. Nr. 971.234.326
Tlf.: 23 24 43 00, Fax.: 23 24 43 01, e-post: post@orion-shop.no
Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:
(dato ved kjøp av tjenester/ av varer)